Manifestation Måndag 9 Maj

~English below and arabic below~

Tillsammans för ett EU som beter sig som folk!

Europadagen firas den 9:e maj till minne av en deklaration som togs fram för att skapa ett enat Europa och bevara freden efter andra världskriget. Idag är Europa långt ifrån enat. Stefan Löfvén talade i höstas om solidaritet och om att hans Europa inte bygger murar, men när vi sedan såg land efter land stänga gränserna för människor i behov av skydd tog det inte lång tid innan även Sverige byggde murar genom att bland annat införa gränskontroller och transportörsansvar.

Den 18:e mars ingick EU ett avtal med Turkiet som går ut på att Turkiet får stora summor pengar för att stoppa flyktingar från att komma till Europa. Avtalet innebär att alla flyktingar som försöker ta sig till Grekland från och med den 20 mars kommer att skickas tillbaka till Turkiet. Det kommer rapporter om att turkisk gränspolis skjutit och dödat syriska flyktingar på gränsen till Turkiet. Vi har kunnat se filmklipp på hur den turkiska gränspolisen försöker sänka flyktingbåtar med män, kvinnor och barn som försöker ta sig vidare till Europa. Turkiet är ett land som gång på gång bryter mot de mänskliga rättigheterna och som förtrycker delar av sin egen befolkning. Vi kräver att EU gör om och gör rätt, värnar asylrätten och häver avtalet med Turkiet!

Diskrimineringen av romer i Europa är lika väldokumenterad som den är oacceptabel. Att romer diskrimineras och stängs ute från både arbetsmarknaden och utbildningsväsendet i vissa EU-länder samtidigt som högerextrema pöblar får förgripa sig ostört på romer utan att samhället reagerar överensstämmer inte med EU-ledares tal om demokrati och tolerans. Vi kräver att EU vidtar kraftiga åtgärder mot de medlemsländer där romer systematiskt diskrimineras!

Samtidigt ser vi att arbetare inom EU utnyttjas och ställs mot varandra, vilket tvingar människor att gå med på sämre villkor för att kunna konkurrera om jobb och en inkomst. EU har inte rätt att låta människor fara illa på sina arbetsplatser till följd av dåliga arbetsvillkor som görs möjliga genom en bristfällig lagstiftning och regelverk. En polsk lastbilschaufför ska till exempel inte tjäna mindre och jobba mer med sämre arbetsförhållanden bara för att den är polack. Vi kräver att EU sätter högra krav på arbetsgivarna och inte understödjer lönedumpning och att nationaliteter ställs mot varandra!

Då Sverige är ett av de länder som betalar mest pengar till EU varje år och mer än hälften av allt som rör våra kommuner påverkas av vad som bestäms inom EU, tycker vi det är rimligt att vi ska få ha mer att säga till om. Våra svenska politiker har ett ansvar att använda makten de har fått från oss väljare till att pressa resten av EU till att vara både solidariskt och välkomnande gentemot människor som behöver det. För att sammanhållning vanligt folk emellan alltid kommer före splittring och egoism. Därför kräver vi att de svenska politikerna sätter hårt mot hårt mot EU-pamparna. Betala inte EU-avgiften förrän EU beter sig som folk!

Kom till Gottsunda Centrum den 9 maj! Då manifesterar vi tillsammans för att politikerna ska ta sitt ansvar.

Information om specifik plats och talare kommer.

Varmt välkomna!

Tillsammans för Uppsala och Transportarbetarförbundet avd. 41

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Together for a European Union that behave like people!

9 of may is Europe Day, an annual celebration of peace and unity in Europe. Today Europe is not united at all. This autumn the Swedish prime minister Stefan Löfvén spoke about solidarity and told us that his Europe don’t build walls, but then we say country after county closing it’s borders for refugees. It didn’t take long for Sweden to follow with restricting it’s border controlls, only allowing people with passport to enter the country.

On the 18 of March the European Union made a deal with Turkey that give the turkish state great amounts of money to stop refugees going to Europe. The deal means that all refugees who manage to reach Greece by boat will be sent back to Turkey. We have read reports that Turkish border police have shot and killed Syrian Refugees trying to cross the border to Turkey. We have also seen a video clip where Turkish border police try to sink a boat with men, women and children, trying to reach Europe, by sticking hole to it. Turkey is a coutry which repeatly ignore human rights and opress parts of it’s own population. Vi demand that the EU protect the right to asylum and end it’s deal with Turkey!

The discrimination of Roma people in Europe is as well documented as it is unacceptable. Roma people are shut out from the labour market and the education system and at the same time right wing extremist ultra nationalists use violence against Roma people without the society reacting. This do not correspond to the EU leaders talk about democracy and tolerance. Vi demand that the EU act strongly against the member countries where roma people are discriminated!

At the same time we see that workers within the Eurpean Union are set against each other, which force people to agree to poor terms to compete for a job and an income. The EU don’t have any right to let people in danger on work places because of bad work conditions due to bad regulation and legislation. For example shouldn’t a Polish truck driver earn less and work more with worse work conditions just for beeing Polish. We demand that the EU put higher demands on the employers and don’t back wage restraint so that different nationalitiees aren’t set against each other!

Sweden is one of the countries that pay the most money to the EU every year and halt of the decisions beeing made in our communities are affected by the desisions beeing made in the EU. We think it’s reasonable that we have more to say on this. Our Swedish politicians have a responsibility to use the power we have given to them to push the rest of the EU to act in solidarity and welcome people who need it. Because unity between common people always is the right way to go, without disunion and egoism. We demand that the Swedish politicians put pressure on the desicion makers in Brussels. Do not pay the EU member fee before EU behave like people!

Come to Gottsunda Centrum the 9 of May! We protest together to push the politicians to take their responsibility.

Information about place and speachers will come shortly.

Very welcome!

Tillsammans för Uppsala and The Swedish Transport Workers Union department 41

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

التاسع من أيار هو يوم أوروبا وهو يوم للإحتفال السنوي بالسلام و الوحدة , لكن أوروبا اليوم غير موحدة على الإطلاق .. ففي خريف هذا العام أطل علينا رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ليخبرنا أن أوروبا قررت بناء الجدران على حدودها و هكذا رأينا كيف أن الدول الأوروبية دولة إثر دولة بدأوا بإغلاق الحدود بوجه اللاجئين . ولم تستغرق السويد و قتا طويلاً لتلحق هي الأخرى و تبدأ بضبط حدودها والسماح فقط لمن يحمل جواز سفر بالدخول إلى أراضيها ..
في الثامن عشر من آذار عقد الإتحاد الأوروبي إتفاقاً من تركيا ينص على منح تركيا مبلغاً كبيراً من المال مقابل إيقاف اللاجئين و يتضمن إعادة جميع اللاجئين الذين تمكنوا من الوصول إلى اليونان على متن القوارب إلى تركيا , وقد رأينا مقطع فيديو يظهر به خفر السواحل التركي و هو يحاول إغراق قارب يحمل أطفالا و نساءا ورجالا في محاولة للوصول إلى أوروبا من خلال محاولة إحداث الثقوب فيه .
و تركيا هي دولة تجاهلت باستمرار حقوق الإنسان و اضطهدت العديد من مواطنيها , لذا نحن نطالب الإتحاد الأوروبي بحماية حق اللجوء و وضع حد للإتفاق مع تركيا .
كما أن التمييز ضد الفئات المهمشة _ الغجر _ في أوروبا غير مقبول فهم يمنعون من العمل و التعليم و يواجهون بالعنف من قبل المتطرفيين اليمينيين من دون أي رد فعل من المجتمع و هذا لا يتوافق مع ما قاله زعماء الإتحاد الأوروبي عم التسامح و الديمقراطية . و نحن نطالب الإتحاد الأوروبي بالتصرف ضد الدول التي يتعرض بها الغجر للإضطهاد . وفي الوقت نفسه نحن نلاحظ كيف يتم التمييز بين عمال الإتحاد الأوروبي , مما يجبر الناس على الموافقة على فرص العمل ذات الشروط السيئة و الدخل القليل .
ليس للإتحاد الأوروبي الحق بالسماح للناس بالتعرض للخطر في أماكن العمل بسبب الظروف السيئة و سوء التنظيم و التشريعات المفروضة . على سبيل المثال لايجوز أن يجني سائق الشاحنة البولندي أجرا أقل و أن يعمل بظروف أسوأ نحن نطالب الإتحاد الأوروبي بتحديد معايير للعمل و عدم ربط الأجور بالقوميات .
تعتبر السويد من الدول التي تدفع أكبر قدر من المال إلى الإتحاد الأوروبي كل عام , و يبدو أن القرارات في السويد تؤثر بالقرارات في الإتحاد الأوروبي و نحن نعتقد من هناك الكثير ليقال في هذا الشأن , على السياسيين في دولتنا مسؤولية استخدام المزيد من القوة التي أعطيت لهم لدفع بقية الإتحاد الأوروبي للتضامن و الترحيب بالناس الذي يحتاجون لذلك . لأن الإتحاد بين عامة الناس هو دائما الطريق الصحيح في مواجهة التفكك والأنانية . نحن نطالب السياسيين في السويد بالضغط على صناع القرار في بروكسل . لا يجب أن ندفع للإتحاد الاوروبي وهو لا يتصرف كأتحاد أوروبي .
تعال إلى مركز كوتسندا في التاسع من أيار ,لنحتج معا و لندفع بالسياسيين في السويد لإتخاذ مسؤولياتهم .
مزيد من المعلومات حول الحدث سيذكر لاحقا ..
كلنا من أجل أوبسالا

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s